เฉลยแบบทดสอบทั้งหมด

บทเรียนทั้งหมด

1. แนะนำความรู้พื้นฐานการใช้งาน ระบบข้อมูล บสต.
Free

1. แนะนำความรู้พื้นฐานการใช้งาน ระบบข้อมูล บสต.

Free
สถานะการเรียนรู้
สถานะการทำแบบทดสอบ
2. หลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบ ข้อมูล บสต. (Admin) Copy
Free

2. หลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบ ข้อมูล บสต. (Admin) Copy

Free
สถานะการเรียนรู้
สถานะการทำแบบทดสอบ
3. หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานระบบ ข้อมูล บสต. (User) Copy
Free

3. หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานระบบ ข้อมูล บสต. (User) Copy

Free
สถานะการเรียนรู้
สถานะการทำแบบทดสอบ
4. หลักสูตรการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล
Free

4. หลักสูตรการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล

Free
สถานะการเรียนรู้
สถานะการทำแบบทดสอบ