เกี่ยวกับระบบ

เกี่ยวกับระบบ

เวปนี้เป็นเวปสื่อการเรียนรู้ของ ระบบ บสต. โดยที่จัดทำเพื่ออธิบายการใช้งานระบบให้ผู้ใช้งานใหม่และเก่าได้สามารถใช้เวป บสต. ได้อย่างถูกต้อง โดยจะมีสื่อดังต่อไปนี้

1. แนะนำผู้ใช้ใหม่
2. แนะนำการกรอกข้อมูลสำหรับผู้ปฎิบัติงาน
2.1 การกรอกข้อมูลและการใช้งาน ลงทะเบียน
2.2 การกรอกข้อมูลและการใช้งาน คัดกรอง
2.3 การกรอกข้อมูลและการใช้งาน บำบัด
2.4 การกรอกข้อมูล และการใช้งาน ติดตาม
2.5 การกรอกข้อมูล และการใช้งาน ช่วยเหลือ
3. แนะนำการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ
4 รายงาน
4.1 รายงานผลการดำเนินงาน
4.2 ดัชนีการบำบัด/ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย

โดยทุกสื่อการสอนจะมีบททดสอบท้ายบทเพื่อทบทวนความเข้าใจ และจัดหาคำถามที่พบบ่อยเพื่อให้สะดวกต่อการทำความเข้าใจด้วยเช่นกัน